စက်မှုသတင်း

အသစ်ဝယ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားခြင်း။

2022-09-28

ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်ရေးစက်ကိရိယာအသစ်တစ်ခုကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ထမ်းများက ၎င်းကို ဖယ်ရှားပေးလျက်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ဆေးသုတ်ပြီးနောက် ကုန်ပစ္စည်းများကို အခြောက်ခံရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးသုတ်ဆိုင်တွင် အသုံးပြုသော လေမှုတ်စက်ဖြစ်သည်။